:: Rajd Puchar Lata 2007

 Program rajdu
 Formularz zgłoszenia
 Regulamin
 Harmonogram czasowy
 Rysunki prób
 Lista zgłoszeń
 Harmonogram BK
 Komunikaty Dyrektora rajdu nr. 1
 Lista startowa
 Komunikaty Dyrektora rajdu nr. 2
 Wyniki


Otwarcie listy zgłoszeń 18.06.2007 godz.09.00
Zamknięcie listy zgłoszeń 28.06.2007 godz. 16.00
Odbiór administracyjny 29.06.2007 od godz. 17.00

Badanie kontrolne BK-1 29.06.2007 od godz. 18.00
Pierwsze posiedzenie ZSS 29.06.2007 godz. 20.30
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 29.06.2007 godz. 21.00
Start I załogi 30.06.2007 godz. 08.00
Meta I załogi 30.06.2007 ok. godz. 16.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 30.06.2007 godz. 18.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji ostatecznej 30.06.2007 godz.18.30
Rozdanie nagród - wg. komunikatu 30.06.2007 godz. 20.30